Herman van der Geest

Schilder, spuiter & behanger

De Kolk 8

9078 VH Oude Bildtzijl

(06) 1891 5587

Schilderen

Spuiten

Houtrot reparatie

Behangen

Kleur advies & scannen

 

Bel Herman (06) 1891 5587

voor meer info

Voor 2012 zitten we vrijwel vol